Invånarapp

Invånardialog, välfungerande lokalsamhällen och hållbarhet

Ett verktyg för invånardialog, välfungerande lokalsamhällen och hållbarhet

Tänk dig en tjänst som knyter samhället tätare samman, som ger översikt över det som händer där människor bor och som gör avståndet mellan invånaren och kommunen kortare. Vi ser att nya utmaningar knutna till modern kommunikation gör att kommuner har behov av samma verktyg som de bästa digitala mediehusen för sin dialog med invånarna. Invånarappen bygger på närmare tio års samarbete med Skandinaviens ledande mediehus kring digital kommunikations- och teknologiutveckling. Appen använder kommuner för att lyfta invånarengagemang och informationsarbete in i den moderna tidsåldern.

Direktkanal vid akuta informationslägen

Kommunikation under kris – kanalval och behov hos kommunerna. 

Under den rådande kris som pågår har flera kommuner, organisationer och myndigheter i Sverige och Norge fått känna på ett behov av en direkt, snabb och pålitlig kommunikationskanal till medborgarna.

Läs mer om detta och om hur Sandefjords kommun har löst sina kommunikationsbehov under Corona-krisen.

10 grepp för en effektiv medborgardialog

  1. Ta ägarskap över kommunens viktigaste informationskanal
  2. Bjud in lokala föreningar och klubbar
  3. Spela i samma lag som lokala arrangörer

Invånarappen – direktupphandling?

Kostnadsbilden för Invånarappens grundpaket – uppstartsprojekt plus licens för första 12 månaderna – ligger en bra bit under gränsen för direktupphandlingar. En exakt prisbild kan vi ge efter diskussioner med er och när vi har en bättre bild av vilka speciella behov din kommun har kring utveckling och anpassningar.

Blogg: Invånardialog Sandefjord

av projektledare och dialogentusiast Morten Holst

Tänk dig en kommun som bjuder in samtliga lokala lag och och föreningar i ett invånarprojekt som griper över allt från sensordata och kommunal information till historikerna på Gokstad och balettdansare på 6 år. Det här är Sandefjords sätt att närma sig invånardialog.

Se hur invånarappen fungerar!

  • Enkel onboarding skapar relevans

Har du 20 minuter?

Se Sandefjords projektledare, Sondre, prata om sitt perspektiv på:

  • Digital osynlighet – hur man som förening, kommun och idrottslag kan ta ett viktig steg ut från digital osynlighet.
  • Samarbete med lokala medier
  • Lågtröskelwidgets för att skapa engagemang och få in invånare i appen
  • Sensordata & IoT – hur skapar man direktvärde för invånarna?

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: