Direktkanal vid akuta informationslägen

Kommunikation under kris – kanalval och behov hos kommunerna. 

Under den rådande kris som pågår har flera kommuner, organisationer och myndigheter i Sverige och Norge fått känna på ett behov av en direkt, snabb och pålitlig kommunikationskanal till medborgarna.

De senaste dagarna har kommuner i Norge kontaktat oss om att sätta upp kommunikationskanaler i form av appar för kriskommunikation för iOS och Android. Kommunerna har ett behov av att underlätta och personalisera deras kommunikation till medborgarna för att säkerställa att den information som är nödvändig når ut. Möjligheten för pushnotiser och uppföljning av hur många som tar del av informationen är central.

För att möta behoven hos kommunerna har vi ställt om vår verksamhet och kan nu ha kommunikationskanaler/appar klara på kort tid, ca 7-10 dagar, inklusive publicering i appstore, setup och utbildning på distans. Sedan har ni en komplett informationskanal där ni kan segmentera och pusha ut informationen för att möta medborgarnas olika behov.  

Case: Hur använder Sandefjord kommun sin Invånarapp under Corona-krisen?

Sandefjords kommun i Norge, med ca 60 000 invånare, använder Invånarappen till sin löpande invånarkommunikation. I samband med det akuta informationsbehov som skapats av pågående Corona-kris, har pushnotiser och löpande uppdateringar i appen varit kommunens viktigaste kanal till publiken. 

1. I slutet på förra veckan (vecka 11) skapades en ny, dedikerad sida på kommunens webbplats, för information kring Corona. 

Från denna sida drogs en RSS-feed till Invånarappen, och för denna specifika informationsfeed aktiverades pushnotiser för alla användare av appen. 

Meddelanden från denna innhållsfeed håller medborgarna uppdaterade kring ny information om viruset, ändringar i kommunens verksamhet, nya policies etc. Öppningsfrekvensen på pushnotiser har legat mellan 12% och 35% i flera dagar, och mer än 15 pushnotiser har skickats dagligen, hela första veckan. 

2. I appen visas krisinformationen i en egen, separat feed. 

Anställda i nyckelroller fick snabbt access till websidans publiceringslösning, för att själva kunna skapa nya meddelanden och pushnotiser

Verktyget gör det möjligt för kommunanställda att skicka meddelanden till invånarna med och utan pushnotiser, i fördefinierade kategorier.  

Användare som har tackat ja till information i en bestämd kategori, får pushnotiser, medan alla användare av appen ser nyheter i appens flöde. 

Ett exempel kan visas i innehållströmmen, med swipe till meddelande-centret.

2. I appen visas krisinformationen i en egen, separat feed. 

Anställda i nyckelroller fick snabbt access till websidans publiceringslösning, för att själva kunna skapa nya meddelanden och pushnotiser..

Användare som har tackat ja till information i en bestämd kategori, får pushnotiser, medan alla användare av appen ser nyheter i appens flöde. 

Ett exempel kan visas i innehållströmmen, med swipe till meddelande-centret.

3. Innehåll från kommunen kan markeras tydligt, så att det skiljs åt från annat innehåll i appen. Man kan också filtrera relevant innehåll från Facebook, och visa detta i appen, i en av innehålls-slidesen. 

4. På framsidan på kommunens hemsida, är kommunen tydlig med vilken kanal man vill kunna nå sina invånare i.  Appen är prioriterad kanal, då den ger bäst mätbarhet och kontroll på budskapen som når ut, och vilket genomslag och exponering meddelanden får.

Kontakta oss, så hjälper vi er

Tomas Falk
tomas@innocode.com
073 6636790

Bjarte Falck Olsen
bjarte@innocode.com
076 3982109

Kjell-Vidar Åhman Teig
kjell@innocode.com

070 3528210

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Sveavägen 98
11350 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: