Frukostseminarium

Torsdag 12:e mars kl 08.30, Stockholm

Hur kan kommunen stödja kommunikationen med invånarna?

08.30-09.00: Frukost & välkommen
09.00-10.00: Presentation & diskussion
 • Presentation av vårt case “Sandefjord kommun – relevant medborgarkommunikation för ett bättre lokalsamhälle”. Erfarenheter från Sandefjord kommun i Norge. Varför har Invånarappen tagits emot så väl & vilka resultat ser vi ett halvt år efter lansering?
 • Diskussion kring hur kommuner och lokala medier kan stödja invånarkommunikationen.
 • Föreningar, lag och lokalsamhällen – hur tar man sig ur den digitala osynligheten?
 • På vilket sätt kan kommunen ta en central roll i medborgarkommunikationen
 • Hur kan en bra lösning för invånarkommunikationen bidra till att kommunen når sina mål för hållbar utveckling?
 • Hur påverkar en bra lösning individens livskvalitet?
 • Hur kan kommunen spara pengar genom bättre medborgarkommunikation?
10.00-11.00: Praktisk demo av produkter & funktioner
 • För dem som hinner att stanna kvar: Praktisk demo av Invånarappen samt Innocodes övriga produkter. Alla produkter med grundläggande syfte att facilitera relevant kommunikation på lokal nivå.

Gör din anmälan här:

Jag vill delta via webben (vi skickar en länk)

När & var?

 • Torsdag 12:e mars kl 08.30-10.00 (eller till 11.00, om du hinner!)
 • Var: Innocode Sverige
  Sveavägen 98, Stockholm

På seminariet möter du

 • Morten Holst, Projektledare Sandefjord kommuns invånarapp
 • Bjarte Falck Olsen, Digital strateg, Innocode Sverige
 • Kjell Åhman Teig, Kreativ ledare, Innocode Sverige
 • Tomas Falk, Försäljningsschef, Innocode Sverige

Vill du veta mer, redan nu?

I vår broschyr om Invånarappen hittar du mer bakgrund och flera insikter.

Invånarapp.se kommer ifrån Innocode Sverige. Vi arbetar dagligen med att utveckla och förbättra framtidens kommunikationsmetoder.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Sveavägen 98
11350 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: