Webinar

Värdet av en digital direktkanal till invånarna

Välkommen på webinar

I tider när kommunikationen är extra viktig och det är många budskap som ska nå medborgarna så testas verkligen kommunikationen och de tillgängliga kanalerna.

Vi berättar i webinaret mer om hur Sandefjord kommune har utvecklat sin kommunikation med en kommunapp som bjuder in föreningar, kultur och lokala initiativ i kommunikationen:

 

  • Så skapar Sandefjord kommune lyckad kommunikation.
  • Så etablerades appen som den primära informationskanalen med appen på plats i mer än en tredjedel av alla medborgares telefoner.
  • Vilka lärdomarhar Sandefjord dragit ifrån sin vardagliga kommunikation och i kommunikationen kring Corona
  • Hur kommer krisen ha ändrat kraven på kommunikationen i post-corona samhället?

Gör din anmälan

Tisdag 15:e september kl 15.00-15.30

Onsdag 16:e september kl 10.00-10.30

Vi mailar dig en länk dagen innan webinaret! 🙂

Jag deltar gärna:

Vill du veta mer, redan nu?

I vår broschyr om Invånarappen hittar du mer bakgrund och flera insikter.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

Invånarapp.se kommer ifrån Innocode Sverige. Vi arbetar dagligen med att utveckla och förbättra framtidens kommunikationsmetoder.

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Hälsingegatan  49
113 31 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: