Webinar

Värdet av en digital direktkanal i kristider

Webinar: Värdet av en digital direktkanal i kristider

(och även till vardags!)

I tider när kommunikationen är extra viktig och det är många budskap som ska nå medborgarna så testas verkligen kommunikationen och de tillgängliga kanalerna.

Vi vet från våra samtal med kommuner i Norden att många upplever att invånarnas användande av den egna webbplatsen är målstyrt, vilket gör  att den information ni vill nå ut med ofta inte når fram till medborgarna. När det gäller Facebook som kanal ut till medborgarna är det delade meningar – vissa kommuner är nöjda medan vissa menar att Facebooks affärslogik att ta betalt för att nå ut gör att det är en frustrerande kanal att använda. Räckvidden organiskt på cirka 6% av följarna räcker inte till och det blir snabbt komplext att sätta upp kampanjer för att sprida budskapet till alla medborgare. 

Detta får du ut av webinariet:

  • Så skapar Sandefjord kommune lyckad kommunikation under krisen.
  • Så etablerades appen som den primära informationskanalen i det rådande läget,  med appen på plats i mer än  en tredjedel av alla medborgares telefoner. 
  • Vilka lärdomar kan vi ta med oss från krisen till vår vardagliga kommunikation
  • Hur kommer krisen ha ändrat kraven på kommunikationen i post-corona samhället?

Läs mer redan nu, om kriskommunikatiopn i Invånarappen >> 

Gör din anmälan

Tisdag 12:e maj kl 11.00-11.30
Torsdag 14:e maj kl 11.00-11.30

Vi mailar dig en länk dagen innan webinaret! 🙂

Jag deltar gärna:

Vill du veta mer, redan nu?

I vår broschyr om Invånarappen hittar du mer bakgrund och flera insikter.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

Invånarapp.se kommer ifrån Innocode Sverige. Vi arbetar dagligen med att utveckla och förbättra framtidens kommunikationsmetoder.

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Hälsingegatan  49
113 31 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: