Webinar

Så kan kommunen hjälpa föreningslivet att nå ut digitalt

Hjälp föreningslivet att nå ut digitalt

I tider när kommunikationen är extra viktig och det är många budskap som ska nå medborgarna så testas verkligen kommunikationen och de tillgängliga kanalerna. Hör mer om hur Sandefjord Kommune med hjälp av en app hjälper föreningslivet att synas digitalt och samtidigt ger kommunens egna kommunikation draghjälp.

Vi vet från våra samtal med kommuner att många upplever att föreningslivet (och kommunen självt) har svårt att nå medborgarna digitalt. De egna webbsidorna har få besökare och när det gäller Facebook som kanal är det delade meningar – vissa är nöjda medan vissa menar att Facebooks affärslogik att ta betalt för att nå ut gör att det är en frustrerande kanal att använda. Räckvidden organiskt på cirka 6% av följarna räcker inte till och det blir snabbt komplext att sätta upp kampanjer för att sprida budskapet till alla medborgare.

Sandefjord Kommune har etablerat en app som en ny primär kommunikationskanal där över 150 lokala lag och föreningar syns jämte kommunen.

Detta får du ut av webinariet:

  • Så hjälper Sandefjord Kommune det lokala föreningslivet att nå ut
  • De resultaten får kommunen i sin egen kommunikationen med appen
  • Så etablerades appen som den primära informationskanalen i det rådande läget, med appen på plats i mer än en tredjedel av alla medborgares telefoner.
  • Hur kommer krisen ha ändrat kraven på kommunikationen i post-corona samhället?

Läs mer redan nu om Invånarappen >> 

Gör din anmälan

Torsdag 26:e november kl 10.00-10.30
Tisdag 1 december kl 13.00-13:30

Vi mailar dig en länk dagen innan webinaret! 🙂

Jag deltar gärna:

Vill du veta mer, redan nu?

I vår broschyr om Invånarappen hittar du mer bakgrund och flera insikter.

Ta tillbaka kontrollen över kommunens kommunikationskanal

I en värld full av innehåll – hur ska kommunen nå ut till den enstaka medborgaren med relevant info? Att betyda något för lokalsamhället, att dela information med ett riktigt värde, skapar alltid engagemang. 

Lokala krafter i behov av digital synlighet

Starka och trygga samhällen bygger på frivillighet och lokalt engagemang även i framtiden. Morgondagens lösningar på gemensamma uppgifter är helt beroende av att vi idag gör rätt val och utvecklar nya lösningar för samspel och samarbete mellan kommun, lokalt föreningsliv och invånare.

När kommunen bjuder in lag och föreningar i invånartjänsten bidrar det till att lösa ett växande problem med digital osynlighet. Lokala klubbar och andra volontärarbetare sliter med att nå ut till samhället med information om det viktiga arbete de utför och deras erbjudande.

Invånarapp.se kommer ifrån Innocode Sverige. Vi arbetar dagligen med att utveckla och förbättra framtidens kommunikationsmetoder.

Innocode Stockholm

stockholm@innocode.com
+46 763982109

c/o The Park, Hälsingegatan  49
113 31 Stockholm

 

Vill du se hur appen funkar? Hämta  Sandefjords version här: